Individuele begeleiding, counseling

Raymakers psychologie laat mensen, (her)ontdekken waar zij plezier aan ontlenen. Voor een optimale ontplooiing, moeten vaak vastgeroeste denkpatronen worden doorbroken. Mensen worden tijdens deze ontdekkingsreis uitgedaagd om drempels te overwinnen, om daadwerkelijk tot de gewenste gedragsveranderingen te komen.

In dat proces, dat vaak niet eens zo lang hoeft te duren, fungeren wij als meedenker en meeontdekker. Wij dagen mensen, die de moed hebben om naar zich zelf te kijken uit om te komen tot een andere denk- en handelswijze. Zo reiken wij managers handvatten aan voor een succesvolle, inspirerende manier van leidinggeven. En dat niet alleen. Wij leren hen ook oog te hebben voor de behoeften van medewerkers. Wij helpen hen zicht te krijgen op de consequenties die hun gedrag met zich meebrengt. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun medewerkers. En helpen hen dit gedrag - indien gewenst- bij te stellen.

Met als uiteindelijk resultaat managers die met meer plezier functioneren en tot betere bedrijfsresultaten komen.


Verzuimbegeleiding

Raymakers psychologie heeft veel ervaring in het begeleiden van verzuimende medewerkers ten gevolge van psychische klachten. Wij werken daarbij volgens: “Werk en psychische klachten, richtlijn voor psychologen”. (www.psynip.nl of www.lve.nl).
De richtlijn betreft het optimaal betrekken van het werk en het werksysteem in de behandeling en de begeleiding van werknemers met psychische klachten. Het werken met deze richtlijn draagt belangrijk bij aan transparantie richting de werkgever, de werknemer en andere betrokken professionals. Dit betekent dat de werknemer, als centrale persoon in het herstelproces, het contact met het werk niet verliest. Dit betekent ook dat de werkgever zijn verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het herstelproces optimaal kan waarmaken. Uiteraard hanteren wij bij afstemming de beroepscode van het NIP en de wet bescherming persoonsgegevens.
Werkplezier (of het weer herstellen daarvan) is ook hier de achterliggende filosofie waar naar gestreefd wordt.


Mediation

Als psycholoog/mediator is er veel ervaring opgedaan met de impact van conflicten op mensen. Juist als er sprake is van onbalans door een (dreigende) conflictsituatie blijken er bij iedereen altijd sterke krachten naar voren te komen. Vergelijk het maar met een stoel met 3 poten in plaats van 4 waar je toch probeert recht op te blijven zitten, dit vergt een behoorlijke krachtsinspanning. Deze positieve krachten, dit menselijke streven naar herstel van je balans en opkomen voor je belangen worden met behulp van de psycholoog/mediator gemobiliseerd en in goede banen geleid.

Het is voor ieder mens  lastig om onder  emotionele omstandigheden het hoofd erbij te houden en nota bene samen met je tegenstander constructief aan een oplossing te werken. Het is heel menselijk dat je blik dan vertroebeld kan worden door emoties. Een psycholoog/mediator begrijpt dat en voelt dat aan. Met begrip en respect voor ieders uniekheid en ieders belang zal een psycholoog/mediator ondersteuning bieden bij het opgang van brengen van een gesprek om zo het contact tussen partijen weer mogelijk maken. Dit contact is uiterst belangrijk om tot een afsprakenovereenkomst te komen Afspraken waarin beider belangen tot hun recht komen. Het kan in zo'n contact voor partijen ook duidelijk worden dat samen verder geen oplossing is. Ook dan zijn goede afspraken belangrijk om verder te kunnen.  Ondersteuning en advisering

Raymakers psychologie richt zich op alles wat te maken heeft met welzijn van ‘ de mens in de organisatie’. Zo leveren wij onder andere een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onnodig ziekteverzuim. Het sturen en begeleiden van groepsprocessen, die als doel hebben het welzijn (en daardoor het werkplezier) te vergroten kunnen zowel in uw bedrijf als op onze locatie in Zeist of een andere externe locatie plaatsvinden. Uiteraard werken wij graag samen met andere betrokkenen uit uw organisatie of met professionals van een arbodienst.